РДГ Велико Търново | Обява за работа

Дата на валидност: 26.06.2023

Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново

Главен специалист-горски инспектор, дирекция „Горско стопанство“ в РДГ В. Търново – 2 работни места (за територията на ДГС Плачковци – 1 работно място и за територията на ДГС Елена – 1 работно място).

Материали