НачалоОбяви за работа - РДГ Велико Търново

РДГ Велико Търново | Обяви за работа

Дата на валидност: 01.10.2019
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 10.09.2019
Длъжност: Старши експерт – контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 10.09.2019
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.04.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.03.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Горска семеконтролна станция – гр. София”.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 10.01.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ в дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 31.12.2018
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен юрисконсулт” в дирекция “Административно – правно обслужване и човешки ресурси” в отдел „Нормативни дейности“ в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 26.10.2018
Длъжност: Старши специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.10.2018
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 14.08.2018
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 14.08.2018
Длъжност: Старши експерт-стопанисване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 08.06.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Златни пясъци”, гр. Варна
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 30.04.2018
Длъжност: Главен експерт-системен администратор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 30.04.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Счетоводство”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 35 | 6 следваща страница