НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Габрово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Росен Радев
Телефон: 066 80 87 48
Факс: 066 80 56 43
Електронна поща: gabrovo@scdp.bg
Адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1

Интернет страница: dgsgabrovo.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС “Габрово” носи името на гр. Габрово - най-голям населен пункт в района. Горите на горското стопанство се намират в южната част на Ловешка област и граничат: на север с ДГС “Севлиево” и ДГС “Плачковци”, на изток с ДГС “Плачковци”, на юг с ДГС “Казанлък” и на запад с ДГС “Росица” и ДГС “Севлиево”.
Районът на ДГС “Габрово” е разположен върху територията …
Лесоустройствен план