НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Горна Оряховица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Мила Стоянова
Телефон: 0618 6 00 65
Факс: 0618 6 00 44
Електронна поща: g.orqhovitsa@scdp.bg
Адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29

Интернет страница: dgsg_oriahovica.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС “Горна Оряховица” носи името на град Горна Оряховица - общински и административен център. На север граничи с ДГС “Бяла” и ДГС “Попово”, на изток с ДГС “Попово” и ДГС “Омуртаг”, на юг с ДГС “Елена” и ДГС “Велико Търново” и на запад с ДГС “Велико Търново”.
Територията на ДГС “Горна Оряховица” се намира в Ловешка област и обхваща землищата на следните …
Лесоустройствен план