НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Плачковци

Контакт със звеното:
Директор: инж Мирослав Илиев
Телефон: 06779 22 14
Факс: 06779 22 14
Електронна поща: plachkovtsi@scdp.bg
Адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17

Интернет страница: www.platchkovtci.iag.bg

Структура с данни за служителите

ДГС “Плачковци” е получило името си от едноименния град Плачковци, където е и седалището му. Стопанството граничи на север и изток с ДГС “Велико Търново”, на запад с ДГС “Севлиево” и ДГС “Габрово”, на юг с ДГС “Мъглиж” и ДГС “Казанлък” и на югозапад с ДГС “Гурково”. Обхваща територията на две общини – община гр. Трявна и община гр. Дряново.


Лесоустройствен план