НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Болярка

Контакт със звеното:
Директор: инж. Йордан Бобонков
Телефон: 062 63 99 40
Факс: 062 63 99 40
Електронна поща: bolqrka@scdp.bg
Адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23

Интернет страница: www.boliarka.iag.bg

Структура с данни за служителите