НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Росица

Контакт със звеното:
Директор: инж. Иван Степанов
Телефон: 0886 73 91 56
Факс: 067305 350
Електронна поща: rositca@scdp.bg
Адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24

Интернет страница: www.rosica.iag.bg

Структура с данни за служителите

Лесоустройствен план